Välkommen till Prorespektera

Prorespektera AB är ett företag som är specialiserat på insamlingskampanjer för den ideella sektorn. Företaget startades och drivs av Anita Portnoff som har mångårig erfarenhet av arbete med ideella organisationer.


Prorespektera AB startade sin verksamhet i början av februari 2004 och företaget har som mål att utföra sina uppdrag på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Ledord i vårt arbete är respekt, etik och förtroende. Mot bakgrund av detta utför vi uppdrag åt kunder med s k 90-konto och tillämpar FRII:s etiska regler för insamling.


 Beträffande handhavandet av kundregister och person-uppgifter följer Prorespektera AB personuppgiftslagens (PUL 1998:204) bestämmelser.